Halaman profil dari ruddi_din

ruddi_din

laki-laki - 34 tahun, Kuala Lumpur, Malaysia
239 pengunjung

Blog / SUMBANGAN HASAN AL-BANNA TERHADAP GERAKAN IKHWAN MUSLIMIN

Jumat, 12 Juni 2009 jam 14:04

SUMBANGAN HASAN AL-BANNA TERHADAP GERAKAN IKHWAN MUSLIMIN
By: Khoiruddin Bin Muhammad Yusuf Nasution
***UKM***

Pendahuluan

Segala pujian kepada Allah Swt, Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah s.a.w yang merupakan suri tauladan bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan baik berupa Ilmu, Ibadah dan juga Akhlak. Dan syukur Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan kelapangan masa untuk menyelesaikan sebuah makalah yang bertajuk “ SUMBANGAN HASAN AL-BANNA TERHADAP GERAKAN IKHWAN MUSLIMIN”. Makalah ini merupakan suatu tugasan yang diamanahkan kepada penulis dari pensyarah yang berkenaan subjek kuliyah “PEMIKIRAN ISLAM MU`ASIR” semoga dapat kita ambil nantinya maklumat-maklumat dari tajuk di atas, dan semoga dapat menjadi bahan renungan yang akan mencipta sebuah idea pemikiran untuk solusi ummat islam di masa kini dan hadapan.

Pemikiran adalah suatu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia, jika akal yang berpikir kepada yang baik, maka kebaikanlah yang akan dihasilkan. Namun jika akal berpikir yang buruk maka bencana dan malapetakalah yang akan datang. Berdasarkan akal pikiran inilah manusia membuat idea-idea yang cemerlang dengan bantuan pengetahuan tentang Al-Qur`an dan Sunnah, serta petunjuk hidayah Allah. Dengan demikian, banyaklah muncul para pemikir islam yang sering juga kita sebut sebagai mujaddid, mujtahid, atau reformis islam dengan maksud dan tujuan agar ummat islam kembali kepangkal jalan; Al-Qur`an dan Sunnah nabi, melihat kondisi masyarakat dan menyesuaikan aturan Allah dan Rasul-Nya dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena islam bukan hanya mengurus akhirat, tapi ianya juga mengatur kehidupan duniawi, maka dengan kertas kerja ini penulis mencoba mengkaji sedikit dari sebanyak tentang sumbangan Hasan Al-Banna dan pemikiran beliau terhadap islam reformis melalui gerakan yang beliau asaskan yaitu Ikhwan Muslimin. Penulis juga membentangkan pandangan pemikir barat dan Ulamak terhadap gerakan dakwah dan keperibadian beliau, serta sumbangan idea-idea beliau terhadap pergerakan dan organisasi dakwah islam masa kini.

BAB I : PENGERTIAN DAN SEJARAH REFORMASI

1.0. Pengertian Reformasi
Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada setiap akhir/awal seratus tahun orang yang akan memperbaharui agamanya." (HR al-Tabari, al-Hakim, al-Baihaqi dari Abu Hurairah)
Sebahagian ulamak menafsirkan perkataan `ra'si kulli mi'ah sanah' dengan erti akhir setiap kurun. Manakala yang lainnya menafsirkan dengan awal setiap kurun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa tajdid menurut tinjauan estimologis adalah gagasan yang mengandungi tiga makna yang berkesinambungan, tidak mungkin dipisahkan satu sama lainnya, dan setiap satu makna memerlukan makna yang lainnya. Ketiga makna yang berkesinambungan itu adalah:
Pertama: Sesuatu yang diperbaharui itu sebelumnya sudah ada, jalan eksistensinya nyata, dan diketahui oleh manusia.
Kedua: Sesuatu itu telah `dimakan zaman' sehingga mengalami kerosakkan.
Ketiga: Sesuatu itu kemudian dikembalikan seperti keadaannya semula, iaitu sebelum sesuatu itu rosak. (Busthami Muhamad Said 1995. 3)
"…Kaum terpelajar Islam mulailah pula memusatkan perhatian pada perkembangan modern dalam Islam dan kata modernisme pun mulai pula diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipakai dalam Islam seperti al-Tajdid dalam bahasa Arab dan pembaharuan dalam bahasa Indonesia. Kata modernisme dianggap mengandung arti-arti negatif di samping arti-arti positif, maka untuk menjauhi arti-arti negatif itu, lebih baik kiranya dipakai terjemahan Indonesianya, iaitu pembaharuan" (Dr. Harun Nasution 1975:12)
Begitulah kutipan pendapat dari beberapa tokoh termasuk dari Indonesia mengenai tajdid. Adakalanya dinamakan dengan modernisme, pembaharuan dan reformasi (islah). Manakala modernisme di dalam agama menurut kacamata barat ialah suatu gerakan yang berusaha menundukkan prinsip-prinsip agama di bawah nilai-nilai dan pemahaman peradaban barat.
Pemahaman modenisme seperti di atas berlaku di dalam Kristian dan Yahudi. Dan ada sebahagian umat Islam yang cuba membawa pemahaman ini ke dalam Islam sehingga berlakunya sekularisme. Kesesatannya memang ternyata. Sebahagiannya memberi pengertian modernisasi, Sebagai westernisasi. Ini juga satu kesesatan yang ketara.
Oleh kerana itulah islam memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang dapat tajdid, ijtihad atau direforms, Sehingga tidak semua orang yang dapat menjadi reformis. Melainkan ada kriteria yang harus dimiliki oleh seorang reformis
2.0. Sejarah Reformasi
Reformasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Islam. Walaupun reformasi seringkali dihadirkan sebagai sebuah jawapan terhadap tantangan barat, sesungguhnya hal itu berakar pada Islam (tradisi kebangkitannya). Islam memiliki tradisi kebangkitan (tajdid) yang kaya dan pembaruan (Islah). Apabila berlalu masa, setelah bergumul dengan pelbagai adat dan tradisi, maka kemunduran umat berlaku, penyimpangan dari ajaran Islam yang murni-Termasuk di dalam soal akidah, bid'ah, penyelewengan pemerintahan, kemungkaran bermaharajalela, krisis pemikiran dan lain-lain - Semuanya itu perlu kepada tajdid dan islah (Reformasi). Mujaddid pertama di dalam Islam Umar Abdul Aziz telah mencurahkan usahanya yang besar untuk mewujudkan kembali khalifah rasyidah. (Busthami Muhamad Said 1995.48)
Reformasi yang perlu dilakukan ketika itu bukanlah reformasi dasar dan kanun negara, tetapi lebih kepada reformasi dari sudut perlaksanaan yang sudah menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan (al-Quran dan al-Sunnah).
3.0. Kemunculan Gerakan Reformasi islam Di Mesir

Kemunculan gerakan reformasi islam di mesir bermula dari kejatuhan Mesir ditangan penjajah barat, apabila orang-orang mesir diperkenalkan dengan tamadun barat yang dihasilkan konsep-konsep modenisme revolusi prancis melalui institute d’Egypt. Sehingga muncullah pemikir-pemikir islam untuk mengimbangi dan menghapuskan hedonisme barat tersebut serta ingin mengembalikan ummat islam kepada ajaran islam semula melalui reformasi. Pergerakan ini bukanlah bermula daripada putera mesir, ianya dimulakan oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani (1839-1897), kemudian disusul oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Manakala Gerakan Reformasi Islamis di Mesir telah dilahirkan lebih kurang pada tahun 1920-an, apabila Hassan al-Banna telah mengasaskan Persaudaraan Islam (Ikhwan Muslimin). Ia bertumbuh sepanjang tahun 1930-an dan 1940-an sambil perasaan kurang yakin menjadi kukuh selepas kegagalan parti nasionalis sekular, iaitu Wafd, untuk menentang penjajahan Britain. Dasar gerakan ini terdiri daripada pekerja-pekerja perkhidmatan awam dan para pelajar, tetapi ia menyebar untuk melibatkan pemburuh-pemburuh bandar dan golongan petani. Dalam membina gerakan tersebut, al-Banna bersedia untuk bekerjasama dengan tokoh-tokoh yang rapat dengan keluarga di-raja Mesir, seperti Raja Farouk, seorang anak buah Britain yang dibenci oleh orang ramai di Mesir. Malah, sayap kanan Wafd telah melihat ikhwan muslimin sebagai imbangan kepada pengaruh Komunis di kalangan pekerja dan pelajar.

BAB II : SEJARAH DAN SUMBANGAN PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA

1.0. Biografi Hasan Al-Banna

Hasan Al Banna dilahirkan di desa Mahmudiyah kawasan Buhairah, Mesir tahun 1906 M. Ayahnya, Syaikh Ahmad Abdul Rahman al-Banna adalah seorang ulama fiqh dan hadits, diantara tulisan ayah beliau “ al-Fath al-Rabbâny lî tartîb musnad al-imam Ahmad” dan pekerjaan sehari-hari ayah beliau adalah menjilid buku dan membaiki jam, sehingga ayah beliau dilaqab dengan Assâ`âty. (Hasan al-Banna 1992: 5)

Sejak masa kecilnya, Hasan al Banna sudah menunjukkan tanda-tanda kecemerlangan otaknya. Pada usia belia, atas anugerah Allah, al-Banna telah menghafal separuh isi Al-Qur'an.
Sang ayah terus menerus memotivasi Hasan agar melengkapi hafalannya. Semenjak itu beliau mendisiplinkan kegiatannya menjadi empat. Siang hari dipergunakannya untuk belajar di sekolah.

Kemudian belajar membuat dan membaiki jam dengan orang tuanya hingga petang. Waktu petang hingga menjelang tidur digunakannya untuk mengulang pelajaran sekolah. manakala membaca dan mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an ia lakukan selesai shalat Shubuh. Maka tak mengherankan apabila Hasan al Banna mencetak berbagai prestasi gemilang di kemudian hari. Pada usia 14 tahun Hasan al Banna telah menghafal seluruh Al-Quran. Hasan Al Banna lulus dari sekolahnya dengan predikat terbaik di sekolahnya dan nomor lima terbaik di seluruh Mesir. Pada usia 16 tahun, ia telah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Darul Ulum. Demikianlah sederet prestasi beliau. Selain prestasinya di bidang akademik, Ia juga memiliki bakat leadership yang cemerlang. Semenjak masa belia Hasan Al-Banna selalu terpilih untuk menjadi ketua organisasi siswa di sekolahnya. Bahkan pada waktu masih berada di jenjang pendidikan i'dadiyah, beliau telah mampu menyelesaikan masalah secara dewasa.

Pada usia 21 tahun, beliau menamatkan studinya di Darul 'Ulum dan ditunjuk menjadi guru di Isma'iliyah. Hasan Al Banna sangat prihatin dengan kelakuan Inggris yang menjajah bangsanya. Masa itu adalah sebuah masa di mana umat Islam sedang mengalami kegoncangan hebat. Kekhalifahan Utsmaniyah (di Turki), sebagai pengayom umat Islam di seluruh dunia mengalami keruntuhan. Umat Islam mengalami kebingungan. Sementara kaum penjajah mempermainkan dunia Islam dengan seenaknya. Bahkan di Turki sendiri, Kemal Attaturk memberangus ajaran Islam di negaranya. Puluhan ulama Turki dijebloskan ke penjara. Demikianlah keadaan dunia Islam ketika al Banna masih lagi belia.

2.0. Pemikiran Hasan Al-Banna
Sesungguhnya melakukan studi terhadap pusaka yang ditinggalkan oleh Imam Hasan Al Banna perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait fiqih politik (Fiqih Siyaasi) Beliau. Beliau merupakan seorang pembaru (mujaddid) abad kedua puluh tanpa perlu dipertentangkan. Beliau semasa hidupnya berpikir keras terhadap berbagai permasalahan dunia Islam dan terhadap keadaan ummat Islam, terutama masalah konspirasi terhadap negara Islam.
Ustadz Hasan Al Banna berusaha mengumpulkan para ulama dan pemimpin untuk sebuah proyek kerja besar, yakni meneruskan kembali kehidupan Islam dan membebaskan negara-negara umat Islam dari kaum penjajah. Beliau melihat mayoritas kaum Muslimin dalam keadaan kehilangan semangat dan ketakutan yang sangat kentara. Tetapi Beliau tidak pustus asa terhadap berbagai situasi dan kondisi yang menhancurkan tersebut. Bahkan Beliau berinisiatif dimulai dari dirinya sendiri untuk bekerja, mengumpulkan dan menyusun rencana. Dengan beberapa suara Muslimnya, Beliau mendirikan Jama’ah Ikhwanul Muslimin di daerah Isma’iliyah.
Pemikiran Beliaupun diserap oleh banyak orang, sehingga menyebabkan Beliau dicintai sangat luas yang mana hal itu belum pernah terjadi untuk satu orangpun dari para pemimpin di daerahnya, lalu mereka mengikuti jalan dan pemikiran Beliau serta menjadi tentara dan pengikutnya.
1.1 Politik
Di antara hal yang tidak diragukan lagi ialah da’wah Beliau itu berkomitmen dengan Islam, baik sebagai aqidah, syari’ah dan sistem kehidupan. Beliau menjelaskan da’wah tersebut dalam berbagai sisinya: politis, da’wah, gerakan, penyusunan strategi dan ekonomi. Orang yang mengamati apa yang Beliau tulis dalam risalah-risalah dan diktat-diktat Beliau akan menemukan bahwa Imam Hasan Al Banna adalah seorang pemimpin politik yang diikuti masyarakat banyak. Beliau memiliki pemahaman politik Islam (Fiqih Siyasi Islami) yang diambil dari pemahaman kalangan intelektual dan ulama Islam.
Imam Hasan Al-Banna kembali menegaskan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif; mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Beliau juga mengkritik paham sekulerisme yang mendikotomi antara otoritas agama dengan otoritas politik dan pemerintahan. Dengan lantang Beliau mengungkapkan bahwa gerakan Islam manapun yang tidak menyertakan permasalahan politik dan pemerintahan dalam program mereka, maka pergerakan tersebut belum pantas dinamakan gerakan Islam dalam konsep pemahaman Islam yang komprehensif.
Bidang politik sebagai salah satu elemen kehidupan, jelas tidak dapat dipisahkan dengan moralitas. Dalam Islam, kepedulian umat terhadap politik sudah muncul semenjak lahirnya Islam. Pertikaian kaum muslimin dengan kaum musyrikin mustahil mampu diatasi jika tidak menggunakan strategi (baca: politik) yang jitu. Namun, politik yang dimaksudkan Islam jelas yang berperadaban, bermoral, humanis, tidak menghalalkan segala cara, serta mengacu pada kaidah fiqhiyyah: "Tasharraful Imam 'Ala al-Ra'iyyah, Manuthun bi al-Mashlahah", bahwa kebijakan penyelenggara negara atas rakyat harus senantiasa mengedepankan kemaslahatan.
Dalam konferensi para mahasiswa Ikhwanul Muslimin yang diselenggarakan bulan Muharram tahun 1357H, Imam Hasan Al-Banna menyampaikan: “Dengan lantang saya kumandangkan bahwa keislaman seorang Muslim belum sempurna, hingga ia memahami masalah politik, mendalami persoalan-persoalan aktual yang menimpa umat Islam serta punya perhatian dan kepedulian terhadap masalah keumatan. Dalam kesempatan ini, dengan lantang saya ungkapkan bahwa pendikotomian agama dengan politik tidak diakui oleh Islam. Karena setiap pergerakan Islam sejak awal harus meletakkan misi dan programnya menyangkut masalah kepedulian terhadap problematika politik umat. Karena bila tidak, berarti pergerakan Islam tersebut mesti mengkaji pemahaman konsep Islam mereka kembali. ( Hasan al-Banna 1949: 85)
Benar… Itulah fakta yang selalu mengaspirasikan bahwa tiada kebaikan dalam agama yang menafikan politik dan sebaliknya politik yang hampa nilai-nilai agama, karena politik semacam ini merupakan politik dalam konsep Barat. Sementara Islam dengan politiknya membawa misi pembahagiaan manusia di dunia maupun akhirat kelak, sebuah politik yang melindungi semua hak mereka, sehingga diharapkan pada suatu masa nanti umat Islam dan non-Islam menggunakan etika politik Islam yang akan melahirkan kebahagiaan bagi mereka. Sehingga mereka bisa hidup tenang, damai dan tenteram serta terlindungnya nyawa, harta dan kehormatan mereka. (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris)

1.2 Ekonomi
Sulit. Demikianlah kiranya jika kita hendak memisahkan sosok seperti Hasan Al Banna dari peta perjalanan kebangkitan Islam di paruh awal abad 20. Namanya dan sosoknya demikian unik untuk kembali dibedah.Seiring dengan semakin maraknya aroma kebangkitan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam itu kian menjalar dan bergelora di pelosok bumi Islam. Ketika Majmuat Rasailnya dan risalah pergerakannya terbit sebagai jawaban atas banyaknya permintaan yang masuk pada beliau agar membukukan seluruh visi dan gagasannya akan kebangkitan Islam dan dari mana harus dimulai. Maka tak bisa dipungkiri gagasannya ternyata tak hanya mencakup idea-idea politik semata namun juga seruan reformasi ekonomi umat dengan berpijak pada nilai-nilai islam. Lalu system ekonomi itu mampu memberdayakan potensi spiritual masyarakat dan kekuatan sosialnya. Mampu membangun keseimbangan antara produksi dan eksplorasi, antara investasi dan penyimpan. Serta antara ekspor dan impor.
Hasan Al Banna menekankan pada produktivitas kerja dan kestabilan perekonomian sektor riil ditopang dari produktivitas kerja itu sendiri. Hal ini juga selaras dengan perintah dari Allah dan RasulNya. “Dan katakanlah , “Bekerjalah kalian maka Allah dan RasulNya , dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata (At Taubah:105)
Selain itu semua, yang paling vital dalam reformasi ekonomi Ummat adalah memerangi dan mengharamkan riba. Juga menyerukan menghancurkan berbagai system yang dibangun di atasnya. Sekilas Nampak seperti gagasan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam Nizhamul Iqtishod mengenai revolusi ekonomi yang merombak total system kapitalisme saat ini dan menggantikannya dengan system ekonomi Islam. Namun membaca dan menelaah keseluruhan karya beliau, Hasan Al Banna, sulit rasanya untuk segera mengambil kesimpulan bahwa itulah secara literal yang dikehendaki. Namun, Hasan Al Banna ternyata memberikan contoh dari yang paling sederhana yaitu menghapuskan bunga atau interest dalam pelbagai proyek ekonomi secara khusus. Masih ada sejumlah langkah dan taktik yang digagas oleh Hasan Al Banna dan dijadikan referensi bagi para penggiat dan stakeholder ekonomi Ummat dalam rangka pembenahan . Kesemuanya mengacu pada dukungan reformasi di sektor Riil serta produktifitas kerja masyarakat.

BAB III : HASAN AL-BANNA : GERAKAN REFORMASI ISLAM ABAD 14

1.0. Gerakan Tarbiyah Hasan Al-Banna

Imam Hasan al-Banna memiliki peran penting dalam upaya pendekatan antar berbagai aliran-aliran Islam dan upaya untuk menyatukan mereka semuanya di atas satu kalimat. Tujuannya agar persatuan kaum muslimin dapat terjalin dan keutuhan mereka terjaga, sehingga mereka bersatu padu menghadapi musuh bersama. Namun, tangan-tangan terselubun yang melakukan tipu daya terhadap islam mengadakan persekongkolan terhadap sebagian kaum muslimin ( Dr. Muhammad Sayyid al-Wakil 2001:323)

Hasan al-Banna memahamkan para pengikutnya untuk sentiasa mengkader belia dan selalu mengkontrol mereka agar tetap selalu berbuat baik dan mengerjakan suruhan agama dan meninggalkan larangan. Tazkiyah nafs sangat berperan dalam mentarbiyah, disamping itu Hasan al-Banna juga memahamkan maksud “al-fahm” dengan rincian yang beliau sebut al-Usûl `isyrîn, ikhlas, `Amal, Jihad, Taat, Stabat, Tadhhîyah, Tajarrad, ûkhwah, Tsiqqah. Sifat-sifat ini haruslah dimiliki seorang Murabby “yang mengajar” dan yang diajar. Semua ini lebih beliau tekankan terhadap para belia dan pelajar, walaupun proses ini membutuhkan waktu yang panjang. Namun, merekalah nantinya yang akan menjadi penerus tarbiyah ini. (Umar al-Talmasâny 1984: 128))

2.0. Gerakan Dakwah Hasan Al-Banna

Hasan al-Banna barangkali adalah batu asas pertama yang memberikan nafas, penunjuk arah kepada bagaimana seharusnya gerakan dakwah Islamiyyah itu harus memainkan peranannya. Pada zaman moden, tak salah jika kita katakan bahawa mujahid dakwah ini telah meletakkan asas-asas kepada gerakan Islam. Buah fikir dakwahnya benar-benar jauh menjelajah di mana-mana belahan dunia Islam dan mempengaruhi gerakan Islam yang tumbuh kemudiannya.

Berdiri daripada hakikat ini, maka kita boleh mengiktiraf kedudukan dahwah dan tarbiyyah Ikhwan Muslimin pimpinan beliau sebagai induk kepada dakwah di seluruh dunia ketika Rasulullah tiada lagi di sisi kita. Keunikan Hasan al-Banna menurut tanggapan peribadi saya, terletak kepada kekuatan dan kesungguhan beliau melihat potensi mahasiswa di universiti sehingga wujud suatu acara yang benar-benar menumpukan kepada usaha membangun potensi mahasiswa itu sehingga berada pada tempatnya yang sebenar.

Pada tahun 1923 Hasan Al-Banna pindah ke Kairo dan mendaftarkan diri pada kuliah di Dar Al-Ulum, Universitas Cairo. Dan disana beliau membuka wawasannya lebih luas lagi; ditambah dengan keikut sertaan beliau pada tariqah “Al-Hashofiyah”, beliau juga selalu mengunjungi maktabah (perpustakaan) salafiyah dan majlis ulama Al-Azhar, dan beliau mengajak semuanya untuk segera melakukan kerja islami dengan berbagai macam sarana. Dan beliau juga terus melakukan dakwah kepada Allah dan sibuk berfikir terhadap dakwah tersebut. Beliau mengajak kawan-kawannya untuk berdakwah di berbagai majlis, café, dan club-club pertemuan.

Setelah Hasan Al-Banna menyelesaikna kuliahnya di Dar al-ulum pada tahun 1927, beliau ditetapkan menjadi guru pada salah satu sekolah di kota Al-Ismailiyah berdekatan dengan daerah terusan suez, dan disana beliau mulai meniti hidupnya menjadi guru, namun beliau juga banyak berinteraksi dengan masyarakat dan menyampaikan dakwah di café-cafe dan masjid, sambil berusaha dengan gigih melakukan lompatan yang berbeda dengan kondisi masyarakat saat itu; yaitu dengan menyebarkan dakwah Islam dan mendirikan pondasi dakwah yang memiliki ciri khas tersendiri. Pada saat itu berkumpul 6 orang Al-Ikhwan melakukan mu’ahadah (perjanjian) yang bersepakat mendirikan harakah Islamiyah yang mereka namakan dengan ”Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun”, yaitu pada bulan Dzul Qaidah tahun 1347, atau bertepatan dengan bulan Maret tahun 1928. (Ahmad Hasan Syurbijy 2005 : 94)

Dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun memiliki ciri khas tersendiri sejak awal berdirinya; memiliki prinsip kembali pada dua sumber asal Islam yaitu kitab dan sunnah, melepaskan diri dari berbagai pertikaian dan perkhilafan parsial dan mazhab. Dan imam Al-Banna memfokuskan alasannya terhadap pentingnya mengerahkan tenaga dan potensi untuk melakukan pembinaan generasi yang beriman dan memahami Islam secara benar dan kaffah; bahwa Islam adalah agama dan negara, ibadah dan jihad, syariat dan konstitusi, agama yang menata kehidupan umat manusia seluruhnya dari berbagai sisi; tarbiyah, ekonomi dan politik.

Kebanyakan lingkup dakwah Islam pada saat itu hanya berkisar pada dua aliran utama: Dakwah salafiyah dan Tariqah Sufiyah, dan pertikaian diantara keduanya sering terjadi bahkan berakibat pada permusuhan dan perselisihan yang sangat runcing, padahal ideologi Islam tidak seperti yang dipersepsikan, dan sudah terdapat di materi-materi kuliah di universitas Al-Azhar, ada dalam katalog dan pustakanya, kecuali yang dilakukan oleh gerakan jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, sehingga memberikan pengaruh yang besar pada diri Imam Hasan Al-Banna. Karena itu dakwah imam Al-Banna adalah kembali pada universalitas Islam yang mencakup berbagai sisi kehidupan, dan hal tersebut merupakan tajdid (pembaharuan) pada bidang ideology Islam. Imam Al-Banna di Ismailiyah, disana tempat beliau mendirikan jamaah, mendirikan masjid dan darul ikhwan, ma’had Hira Al-islami, serta madrasah Ummahatul Mukminin, dan dari sana dakwahnya menyebar ke pelosok desa dan kota yang berada disampingnya.

3.0. Gerakan Reformasi dan Sumbangan Hasan Al-Banna terhadap Ikhwan Muslimin

Pada awalnya Hasan al-Banna dengan 6 orang Al-Ikhwan (Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Hashry, Pu`ad Ibrahim, Abdurrahman Hasballah, Ismail Izz, Zaky Maghriby) melakukan mu’ahadah (perjanjian) yang bersepakat mendirikan harakah Islamiyah yang mereka namakan dengan ”Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun”, yaitu pada bulan Dzul Qaidah tahun 1347, atau bertepatan dengan bulan Maret tahun 1928. Dan beliau juga bersama 6 Ikhwah tersebut terus melakukan dakwah kepada Allah dan sibuk berfikir terhadap dakwah tersebut. Beliau mengajak kawan-kawannya untuk berdakwah di berbagai majlis, café, dan club-club pertemuan.
Namun, Pada tahun 1932 imam Al-Banna pindah ke Kairo, dan dengan berpindahnya beliau kesana maka kantor Pusat Al-Ikhwan Al-Muslimun juga pindah ke kairo. Di Kairo, beliau banyak melakukan rihlah memantau aktivitas masyarakat di pedesaan dengan ditemani oleh ikhwan yang lain yang baru dibina, guna memberikan pelajaran kepada mereka akan akhlak dakwah sehingga dapat memiliki kemampuan melakukan dakwah secara maksimal pada masa yang akan datang. Dan beliau memantau aktivitas dakwah secara terus menerus dan teliti, sehingga dakwahnya tersebar ke berbagai penjuru kota dan desa di Mesir.
Maka tampak gerakan Al-Ikhwan Al-muslimin sebagai generasi dari para pemuda yang beriman dan berilmu yang menganggap bahwa peradaban Barat lebih kecil dari peradaban Islam, dan memiliki keyakinan bahwa tidak ada benturan antara hakikat ilmiyah yang shahih (benar) dengan qaidah syar’iyyah yang baku. Dan Jamaah Al-Ikhwan menyadari bahwa dalam shaf (barisan) umat Islam terdapat ragam jenis, dan ragam bangsa. Namun demikian mereka, khususnya para pemuda yang cendekia, atau pemuda yang dalam jiwa teradapat ghirah Islam yang tinggi, berusaha membawa berita dan ajaran Islam yang kaffah di tengah umat Islam guna memberikan pemahaman akan hakikat Islam yang telah di tulis dalam kitab Al-Qur’an dan disampaikan oleh Nabi saw. Alangkah baiknya jika satu gerakan menjadi sayap -secara tidak langsung- kepada gerakan yang lain. Dan begitulah sebaliknya.
Mengoreksi Perisytiharan Permatang Pauh secara berterusan adalah sesuatu yang perlu agar ia sentiasa berada di atas landasan reformasi sunni. Juga sebagai penerus budaya reformasi yang dilakukan oleh mereka yang terdahulu.
".. Al-Ikhwan jelas mempunyai ideologi atau seperti yang mereka namakan: fikrah. Islam sebagai satu ideologi, oleh mereka dipandang mencakup seluruh kegiatan hidup manusia di dunia, sehingga merupakan doktrin, ibadat, tanah air, kewarganegaraan, agama, negara, spirituallitas, aksi, al-Quran dan militer. Semangat al-Ikhwan adalah kembali ke dasar-dasar Islam, hal ini menjadi inti dari dokrin kebangkitan Islam.
Al-Ikhwan kebanyakan menganggap gerakan mereka sebagai kelanjutan gerakan tajdid yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhamad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka menggambarkan hubungan tokoh-tokoh tajdid dengan al-Ikhwan sebagai berikut:
Al-Afghani sebagai penyeru (muazzin), Ridha sebagai pencatat (sijal, muarrikh), dan Hasan al-Banna sebagai pembangun (Bani) kebangkitan Islam. Namun perlu dicatat bahawa pemahaman Islam Hasan al-Banna jauh lebih revolusioner daripada tokoh-tokoh reformatif sebelumnya, berhubung baginya Islam pada dasarnya adalah revolusi.
Bagi al-Banna, Islam adalah revolusi (tsaura) melawan korupsi pemikiran dan korupsi hukum (fasad fi al-fikr wa fasad fi al-hukm), revolusi menentang korupsi moral dan opresi sosial, revolusi terhadap monopoli (ihtikar) dan terhadap perampasan kekayaan rakyat secara sewenang-wenang (al-akhz amwal an-nas bi al-bathil)" (Dr. M.Amien Rais, Cakrawala Islam, hal. 189)
Reformasi yang diserukan oleh Hasan al-Banna adalah diperkirakan sebagai reformasi yang lengkap dan mencakup seluruh sendi-sendi agama. Usaha Al-Ikhwan dalam mewujudkan tujuannya yang dibangun untuknya masih terus berjalan; yaitu melakukan perbaikan dan memberantas kerusakan di tengah masyarakat dalam berbagai tingkatan, dan memerangi penjajahan Inggris serta memberantas gerakan-gerakan destruktif. Usaha ini dilakukan sejak hari pertama didirikan oleh Imam Syahid Al-Banna jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun hingga saat ini, sekalipun terdapat pertentangan oleh rezim berkuasa saat itu namun karena banyak kerusakan yang menimpa masyarakat, akhirnya usaha ini masih terus berjalan.
Disini penulis berusaha menjabarkan usaha mereka melakukan perbaikan pada bidang yang juga merupakan suatu bahaya dalam menyebarkan ruh kerusakan atau melakukan penanggulangan yang dianggap sebagai senjata ampuh dan tajam menghancurkan masyarakat; yaitu memerangi berbagai sarana media yang menyebarkan berita dan gambar-gambar cabul dan mesum.
Sejak awal mendirikan jamaah, imam Al-Banna telah menyadari akan pentingnya media dan peranannya yang signifikan dalam memberikan pengaruh terhadap masyarakat, maka beliapun berusaha mengambil dengan membuat media-media al-ikhwaniyah; seperti majalah mingguan Al-Ikhwan Al-Muslimun pada era tahun 30 an, dan majalah setengah bulan dan harian Al-Ikhwan Al-Muslimun pada era tahun 40 an, majalah As-Syihab, majalah At-Ta’aruf dan majalah Kasykul al-jadid; untuk menjadi bagian dari mimbar menyebarkan kebenaran dan sarana dalam menghadapi majalah dan media yang memiliki tujuan menyebarkan aib, pornografi, nilai-nilai tercela dan nista.
Al-Ikhwan melakukan cara ini melalui dua poros:
Poros pertama: Menghadirkan contoh yang baik dalam bermedia.
Poros kedua: Menghadang media-media yang menyebarkan kekejian, cabul, mesum dan porno.
Pada saat itu masyarakat sudah penuh dengan berbagai fenomena kerusakan, telah menyebar di tengah mereka tanpa ada rasa malu; di kedai-kedai kopi, di diskotek-diskotek, pada hiburan-hiburan malam, di tempat pemandian, minuman khamr, merokok, obat terlarang; narkoba, perzinahan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, nyanyian dan tarian yang mengumbar syahwat, rumah-rumah bedeng penampung pelacuran dan lain-lainnya; sehingga para penyeru kerusakan ini selalu muncul di depan lembaran-lembaran utama media cetak, media elektronik dan media lainnya dengan bentuk yang menjijikkan. Sebagaiman di koran-koran penuh dengan gambar wanita yang telanjang sebagai bagian dari iklan khamr, iklan rokok atau rumah-rumah diskotek dan tindakan keji. Seperti yang terjadi misalnya pada Koran Al-Ahram (dari tanggal 1-8 januari tahun 1928), dan pada dua Koran (al-wafdiyah dan majalah) dan lain-lainya banyak sekali.
Al-Ikhwan berusaha memberikan arahan terhadap media-media yang ada dengan cara yang baik dan benar, sehingga dengannya menyebarkan nilai-nilai mulia dan menjaga adab, etika serta akhlak, memberikan peringatan kepada masyarakat akan kejahatan media-media yang merusak, yang hanya menampilkan gambar pengumbar syahwat dan menyebarkan foto-foto wanita bertelanjang dan pakaian mini, menebarkan aib dan cela bukan etika-etika agama dan kaidah-kaidah akhlak.
Dalam satu makalah tabloid mingguan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang bertema “faktor-faktor kehancuran” dijelaskan bahwa faktor-faktor kehancuran ada 3 macam:
1. Faktor pertama adalah ajaran mesum yang telah menyebar di daratan Eropa dan menyebarkannya di tengah masyarakat, dengan alasan untuk dapat diambil faedah yang banyak dan terang seterang sinar matahari di siang hari.
2. Faktor kedua adalah maraknya berdiri cinema-cinema (bioskop) rendahan yang mempertontonkan film-film percintaan, kekerasan dan mesum.
3. Faktor ketiga adalah musim panas yang di dalamnya terdapat pelanggaran dan prilaku yang keluar dari nilai-nilai Islam yang suci, dan akhir-akhir ini pemerintah telah serius membuat undang-undang tentang etika saat berada di pantai.
Sayyidah Labibah Ahmad telah menulis makalah dengan judul “cinema dan akhlak”, dalam makalah tersebut beliau menyebutkan bahwa : “Cinema merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan umat dan pembentukan akalnya serta merekayasa akhlaknya, walaupun tidak dipungkiri cinema juga memberikan manfaat; yaitu memperluas pengetahuan masyarakat, namun bahayanya lebih besar, karena film-filmnya yang ditayangkan di dalamnya menghembuskan nafas penyimpangan dalam masyarakat dan yang menghembuskan hawa nafsu lebih banyak daripada hembusan yang bermanfaat untuk mereka dalam memperluas wawasan dan meluruskan akhlak masyarakat.
Dan memang tidak diragukan, bahwa penerimaan masyarakat terhadap film cerita-cerita bernuansa Mesir lebih besar daripada penerimaan mereka terhadap film imfor dari asing; Mesir mampu menghilangkan secara bertahap berbagai film-film asing yang diadukan darinya berefek negatif dan merusak; melalui pemantauan terhadap cinema dalam membela nilai-nilai dan mempertegas akan bahaya dan tindakan keji yang ada di dalamnya, sehingga menambah para sutradara Mesir berani melakukan cara ini. Dan pada akhirnya pada usaha ini Al-Ikhwan mendapatkan dua hasil sekaligus walau dalam satu lemparan; salah satunya dan yang menjadi tujuan utama adalah berpihaknya cinema-cinema di Mesir terhadap sisi akhlak, dan yang kedua memotivasi para sutradara lokal untuk meminalisir impor cerita-cerita film asing yang tidak menggambarkan akhlak yang bukan dari akhlak Islam, mengatur lingkungan yang bukan lingkungan Islam. Al-Ikhwan menulis ini semua dengan segenap kemampuan untuk mengumpulkan hakikat pengingkaran terhadap kejahatan ini dari para orang tua, ibu-ibu, wanita dan suami-suaminya, dan berharap kepada mereka semua untuk mendidik anak-anak perempuan, saudara-saudara dan istri-istri mereka tentang kemuliaan Islam dalam kehidupan mereka.
Koran “Al-Ikhwan Al-Muslimun” juga menurunkan berita bahwa ustadz Taufiq al-Hakim telah menyampaikan peringatan kepada tim sensor film-film di cinema yang di dalamnya disebutkan fenomena negatif yang menyebar akibat film-film di cinema, sehingga menjadi momok yang metakutkan dan kekhawatiran akan hilangnya peradaban dan kehidupan madani, betapa menakjubkan ucapan beliau: “Bahwa akhlak dapat berakibat kebalikan bagi pemiliknya”, hal ini disampaikan setelah ucapan beliau sebelumnya: “Dan yang lebih tampak dari tanda-tanda keahncuran dari suatu kebudayaan adalah menyebarnya perbuatan keji, kehinaan, kerusakan akhlak dan tenggelam dalam kejahatan; bahwa mereka merasa merdeka dan bangga dengan itu semua sehingga -seakan- mereka telah berubah wujud menjadi seekor hewan yang tidak punya etika, dan bisa jadi hal tersebut merupakan tanda berakhirnya kehidupan masyarakat madani, sebagaimana berakhirnya kehidupan madani di Asyur, Babilonia, Yunani, Rowami dan Arab di Andalusia.
Sebagaimana Al-Ikhwan juga menegaskan dalam korannya akan kerusakan yang disebarkan oleh siaran radio, pada makalah yang berjudul “siaran radio elektronik membuat kering dan gemuk seseorang dalam jangka waktu setengah minggu”, dan Koran tersebut terus melakukan pemantauan dan mengarahkan para pembaca tentang waktu-waktu potensial dan sarat dengan program yang bermanfaat pada siaran radio di Mesir.
Sebagaimana Al-ikhwan Al-Muslimun juga menulis beberapa mudzakirah di ma’had seni dan tari, guna menandingi koran-koran mesum yang selalu menyebarkan akhlak keji tanpa ada rasa canggung dan malu; yaitu disaat masyarakat Mesir terlelap dengan bacaan Koran-koran tersebut dan menerima sebagian isi dari koran yang penuh dengan gambar-gambar tak senonoh, sehingga mengarah pada penyebaran kerusakan khususnya para pemuda yang merupakan tonggak kebangkitan suatu umat.
Dan dengan peristiwa tersebut para pemimpin lembaga sosial Islam seperti jam’iyyah syubban Al-Musimin, Anshar As-Sunnah, Al-Muslim Al-amil, Al-Ikhwan Al-Muslimun, Anshar Al-Ihsan, Al-Jihad Al-Islami, At-ta’aruf Al-Islami, mengirimkan peringatan kepada menteri dalam negeri yang isinya adalah: “Bahwa diantara penyebab utama hilangnya investasi dan potensi serta kekuatan dalam diri para pemuda adalah larinya sebagian besar kelompok mereka pada kenikmatan dari hal-hal yang mengarahkan mereka pada pengetahuan yang bermanfaat dan tidak pandai memanfaatkan waktu kepada sesuatu bermanfaat dan perbuatan yang semisalnya.
Dan diantara inti dari kemungkinan ditemukannya kehancuran ini adalah:
1. Tidak adanya usaha sebagian media masa untuk menghentikan penyebaran berita dan gambar-gambar yang dapat mengobarkan syahwat dalam tubuh para pemuda sehingga masuk ke dalam tubuh mereka dan menjadi suatu kebiasaan sehari-hari.
2. Tidak adanya pantauan dan sensor terhadap film-film di cinema-cinema, sehingga dapat merusak kelompok besar dari para orang tua, dan menimpa anak-anak laki dan anak-anak perempuan mereka pada akhlak tercela, bahkan menimpa dua kelompok ini secara langsung; yaitu melalui iklan-iklannya yang ditempel diatas tembok, baliho dan tiang-tiang, yang mayoritasnya adalah gambar-gambar tentang ciuman antar dua sejoli yang -semestinya- tidak boleh ditampakkan dihadapan umum terutama dihadapan kelompok yang masih memiliki kesucian, agar tidak terjerumus pada perbuatan tersebut atau terbiasa melihat adegan itu dan pada akhirnya ingin mencoba, betapa banyak hal tersebut terjadi dan memberikan pengaruh yang negatif dan hasil yang menyedihkan.
3. Ada juga siaran radio elektronik seperti halnya Koran dan cinema, mungkin juga bisa sebagai alat tatsqif dan tahdzib (pengkondisian akhlak), dan mungkin juga bisa menjadi salah satu sarana dari berbagai sarana lain untuk menggelorakan syahwat dan membiasakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh para pembela nilai-nilai kemuliaan.
Oleh karena itu usaha yang dilakukan oleh Al-Ikhwan dan orang-orang yang ikhlas dari umat Islam, mampu menjadikan Abdul Fattah At-tawil, menteri kesehatan saat itu mengeluarkan undang-undang yang melarang anak-anak yang belum mencapai umur baligh (rusyd) menyaksikan film-film yang ada di cinema; agar tidak terpengaruh dengan kerusakan yang terdapat dalam film tersebut. Bahkan usaha Al-Ikhwan tidak hanya berhenti sampai disitu, namun juga berusaha melakukan pemberantasan kerusakan pada sarana media elektronik dan cetak yang bukan hanya pada tahap pengenalan saja, yang berjalan sejak tahun 1928 hingga tahun 1938, namun juga pada usaha hingga pada tahap berikutnya; mulai dari dakwah hingga syahidnya imam Hasan Al-Banna.
Adapun maktab al-irsyad mengambil sikap tegas dan keras terhadap Koran-koran cabul yang selalu mengumbar nafsu syahwat hewani, dan menggerakkan nafsu birahi sehingga menyebar tindakan keji dan merusak; karena itu mursyid am Al-Ikhwan Al-Muslimin saat itu menyampaikan protesnya dihadapan perdana menteri, menolehkan pandangannya terhadap majalah-majalah tersebut dan pengaruhnya terhadap akhlak, meminta untuk mengambil sikap yang tegas terhadapnya, adapun isi dari protes tersebut adalah:
“Tidak dipungkiri dan tidak bisa disembunyikan oleh kalian wahai yang mulia terhadap apa yang terjadi pada akhlak umat saat ini; baik saat kondisi kuat dan kondisi lemah akibat pengaruh yang berbahaya dalam era kebangkitannya; berhasil bangkit atau terpuruk. Boleh jadi kebaikan diperoleh oleh umat dari ujiannya pada masa lalu atau yang tampak jelas dari menganggurnya para pemuda dari pekerjaan, lemahnya kondisi mereka untuk melakukan pekerjaan yang produktif; karena kesibukan mereka terhadap hiburan dan senda gurau daripada kerja keras dan perkara-perkara yang mulia. Boleh jadi kebaikan di dapat oleh umat karena memiliki dasar-dasar akan akhlak yang mulia, meningkat dari kondisi yang hina, namun senda gurau yang melalaikan yang telah disebarkan oleh majalah-majalah mesum, terutama al-parisiyah, terhadap para pemuda dan pemudinya, sehingga mengubah mereka pada kehinaan dan menurunkan nilai-nilai yang mulia pada lubang kenistaan. Karena itu saya berharap dari jabatan yang anda sandang untuk kiranya menolehkan pandangan khusus pada usaha menghentikan (mencabut) izin penerbitan model majalah-majalah mesum, mengumbar aurat dan syahwat, menebarkan kerusakan, dan mengeluarkan alternatifnya serta membersihkan masyarakat Mesir dari pengaruh yang telah disebarkan di tengah umat manusia dari pembunuhan nilai-nilai mulia dan mengeksplorasi nafsu syahwat.”(Ahmad Hasan Syurbijy: 237)
BAB IV : PANDANGAN ULAMA TERHADAP GERAKAN HASAN AL-BANNA

1.0. Karya-karya Hasan Al-Banna

Imam Hasan Al-Banna adalah seorang pendakwah Islam dan juga tokoh pembaharuan. Beliau tidak menurut cara-cara Syed Rasyid Ridha. Hasan Al-Banna himpunkan sekumpulan orang-orang Islam yang berwibawa serta mempunyai kesanggupan untuk hidup dan mati dalam memperjuangkan Islam. Bellau ingin menegakkan cara hidup Islam di Mesir. Lantaran itu, beliau menumpukan lebih banyak masanya di sudut amali gerakannya, iaitu memberi latihan akhlak dan rohani kepada para anggota Ikhwan. Pernah beliau ditanya, ‘Mengapakah awak tidak mengarang buku?’ Imam Hasan Al-Banna menjawab, ‘Saya ‘menulis’ manusia.’ Ini bermakna beliau melatih manusia dari segi akhlak dan ilmu untuk perjuangan Islam. Walau bagaimanapun beliau ada menulis beberapa buah buku berikut:

I ‘Muzakirat ad-Da’awah wa-Dai’yiah’ (Catatan Dakwah dan pendakwah)
Inilah hasil karyanya yang terulung. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian.
Bahagian pertama menyentuh kehidupan peribadinya dan bahagian kedua pula ialah
mengenai kegiatan Ikhwanul Muslimin

II ‘Risaail-Al-Imamu-Syahid.’
Buku ini ialah himpunan beberapa makalah yang disusunnya pada waktu
waktu tertentu sepanjang hayatnya. Buku ini terbahagi kepada tajuk-tajuk.

III Syarahan syarahan Imam Hasan AI Banna.
Buku ini mengandungi syarahan syarahan dan kuliah-kuliah Hasan Al-Banna.
Ia merupakan satu khazanah ilmu.

IV Maqalat Hasan Al-Banna.
Buku ini ialah himpunan nasihat nasihat dan arahan arahan Imam Hasan Al-
Banna kepada sahabat-sahabat dan para anggota Ikhwanul Muslimin

V Al-Ma’thurat.
Buku ini ialah himpunan do’a-do’a dan zikir yang disusun oleh Imam Hasan
Al-Banna sendiri. la dibaca beramai-ramai oleh para anggota Ikhwan sebelum sholat
Maghrib. Ia merupakan pembaharuan ikrar mereka kepada Allah dalam.menjalankan
dakwah Islamiah.

2.0. Syahidnya Imam Hasan Al-Banna.

Imam Hasan Al-Banna menjalani kehidupan yang penuh cabaran semenjak kecil sehinggalah beliau menemui ajalnya. Beliau tiada mempunyai rehat langsung. Keseluruhan hidupnya ditumpukan kepada perjuangan Islam dan kebajikan orang-orang Islam. Beliau khusyu’ beribadat kepada Allah dan selalu mengkaji Al-Quran serta Hadith. Tokoh Islam yang hebat ini mati syahid ditembak pada 12hb Februari, 1949 di Kaherah tepatnya di Maidan Ramsiss. Umurnya ketika itu ialah 43 tahun. Dalam umurnya yang begitu singkat, Imam Hasan Al-Banna telah melancarkan satu gerakan Islam yang benar yang mempengaruhi seluruh Dunia Islam.
‘Peluru telah menembusi jasad Hasan Al-Banna yang kurus dan lemah kerana banyak bersolah dan berzikir kepada Allah. Jasadnya itu juga penuh dengan debu lantaran pengembaraannya di jalan Allah. Dahinya melambangkan kebiasaannya dalam memberi pengorbanan-pengorbanan yang besar. Rasulullah (s.a.w.) telah bersabda yang bermaksud;
“Apabila seorang Mukrnin meninggal dunia, dia dibebaskan dari dunia dan
dipindahkan ke dunia lain yang penuh nikmat dan kegembiraan.”

3.0. Pandangan Ulamak dan Pemikir Barat terhadap Hasan Al-Banna

“Gerakan ini (Ikhwan Muslimin) membawa perubahan hebat kepada Dunia Arab. Ia telah menegakkan semula kebenaran dan kekuatan Islam. Hasan Al-Banna adalah seorang yang berwibawa dan berhati tabah. Beliau memiliki peribadi Muslim sejati. Setiap tindakannya melambangkan ciri-ciri hidup Islam.”

Syeikh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulamak besar Mesir, telah memuji Hasan Al-Banna dengan berkata demikian.

Benar, Beliau adalah seorang faqih dengan sebenarnya, politikus ulung, memiliki pengalaman yang luas, kejeniusan dan kedudukan yang disaksikan oleh setiap orang yang mengenalnya baik dari musuh maupun teman dalam kadar yang sama. Robert Jackson telah bertemu dengan Ustadz Hasan Al-Banna pada tahun 1946 mengatakan: “Saya memperkirakan akan datang suatu hari yang mana laki-laki ini mengusai kepemimpinan masyarakat, tidak hanya di Mesir, bahkan di seluruh wilayah Timur. Dr. Kamjian, seorang dosen ilmu politik di Universitas New York mengatakan: “Kemunculan Al-Banna merupakan contoh yang melambangkan kepribadian keluarga yang muncul pada waktu-waktu krisis untuk melakukan tugas kebebasan sosial spiritual.
Thanthawi Jauhari berkata: “Dalam pandangan saya, Hasan Al-Banna lebih besar dari Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Beliau memiliki temperamen yang menakjubkan yang berupa takwa dan kecerdikan politis, Beliau berhati Ali dan berotak Mu’awiyah. Saya melihat padanya sifat-sifat seorang pemimpin yang mana dunia Islam sedang kehilangan tokoh seperti itu.
Robert Jackson mengatakan tentang kepemimpinan Hasan Al-Banna: “Beliau adalah seorang yang paling jenius di antara para politisi, paling kuat di antara para pemimpin, paling berargumen di antara para ulama, paling beriman di antara para sufi, paling semangat di antara para atlit, paling tajam di antara para filsuf, paling diplomatis di antara para orator, dan paling bermisi di antara para penulis. Masing-masing sisi dari sisi-sisi ini muncul dengan istimewa pada waktu yang pas pula.
Dahulu politik penjajahan mengarahkan para pemimpin bangsa dari jihad politik mereka untuk membebaskan negeri menjadikan mereka sebagai agen kolonial dengan jalan menyogok mereka dengan harta, mengiming-iming mereka dengan perempuan dan meletakan mereka dalam jeratan mereka, dan menjatuhkan mereka dengan cara menobatkan mereka sebagai penguasa dan pemimpin Negara agar mereka tidak mampu keluar dari politik kaum kolonialis itu.
Adapun Hasan Al-Banna –semoga Allah merahmatinya– maka Beliau telah selamat dari mala petaka perempuan, harta dan jabatan. Rober Jakcson mengatakan: “Iming-iming melalui tiga hal ini yang dipaksakan oleh penjajah terahadap para Mujahidinin menemui kegagalan dalam berbagai percobaan dan telah diupayakan untuk mengiming-iming Hasan Al-Banna.”
Robert Jackson berkomentar tentang Beliau: “Madzhab politik Hasan Al-Banna adalah mengembalikan materi moral (akhlak) ke dalam relung politik setelah materi tersebut dicabut dari politik dan setelah dikatakan bahwa politik dan akhlak tidak dapat bersatu. (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris)

Penutup

Hasan al-Banna merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pergerakan Ikhwan Muslimin dan reformasi dunia islam, beliau merupakan ketauladanan dalam memimpin suatu pergerakan, menjadi pengajar yang dipuji murid-muridnya. Pemikiran beliau sangat luas dan cepat memahami keadaan masyarakatnya sehingga beliau dapat pula mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Istiqomah dalam setiap perjuangan dan cita-cita yang baik walaupun nyawa sebagai taruhannya. Sehingga lahirlah ruh jihad yang membara untuk membina ummat islam dengan ikhlasnya.
Gerakan reformasi berjaya jika kita semua jujur dan istiqomah dalam perjuangan. Semangat sahaja yang berkobar-kobar tanpa pengisian akan menyebabkan gerakan ini berkubur tanpa nisan. Sebab itu kita perlu mantapkan barisan kita, kita perlukan ceramah, usrah, kuliah dan sebagainya yang dapat meningkatkan pemikiran kita dan menyebarkannya kepada rakyat massa betapa reformasi adalah perlu untuk setiap insan di bumi ini. Insyaallah dengan sokongan rakyat massa, gerakan ini akan berjaya.
Pemakalah juga meyakini bahawa jika ummat islam bangkit untuk memadamkan api kesesatan yang dipropokasi oleh barat, kita akan mendapati ummat yang madani bertamadun gemilang. Semoga tulisan ini dapat menjadi batu loncatan bagi memupuk semangat kita, dan penulis mengharap tulisan yang sangat sedikit ini mendapat nilai yang besar, terutama di sisi Allah swt dan dicatat sebagai amalan baik. Amiin.
Rujukan.

Al-Banna, Hasan. 1949. Majmu`ah al-Rasâil. Kaherah: Dar al-Syihâb.
Al-Banna, Hasan. 1949. Muzakirat ad-Da’awah wa-Dai’yiah. Kaherah: Dar al-Syihâb.
Al-Banna, Hasan. Detik-detik Hidupku, konsis media, siri tarbiyah
Al-Talmasâny, Umar. 1984. Hasan al-Banna al-Mulham al-Mauhûb. Kahirah: Dar al-Tauz`î
Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir. 2007. fiqih siyasy. Online book.
Armstrong, Karell. 1993. A History of God, London: Penerbit Vintage.
Ahmad Hasan Syurbijy. 2005. Al-Imam Hasan al-Banna Mujaddid al-Qurn al-râbi`il `Asyar al-Hijry, iskandariah: Dar da`wah
Al-Wakil Muhammad Sayyid. 2001. Pergerakan islam terbesar abad ke 14 H: studi Analisis terhadap Manhaj Gerakan IKhwan Muslimin. Terjamahan: Fachruddin, Lc. Bandung: penerbit Asy Syamil Press & Grafika.
Jum`ah Amin. 1998. Method Pemikiran Hassan Al-Banna “Antara tetap dan berubah”. konsis media. siri tarbiyah
Jum’ah Amin Abdul Aziz. 1998. Buku-buku dokumentasi dari sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimun,
M.Amien Rais. 1987. Cakrawala Islam: Antara cita dan Fakta. Bandung : Mizan
Nasution, Harun. 1975. Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: penerbit Bulan Bintang.
Sa`id, Busthami Muhammad. 1995. Mafhum Tajdiduddin, terjemahan Ibnu Marjan dan Ibadurrahman, Gerakan Pembaruan Agama: Antara Modernisme dan Tajdiduddin. Bekasi: PT Wacana Lazuardi Amanah.

Laman Web :

http://www.ikhwanonline.com
http://www.arabicnews.com
http://www.scribd.com


Komentar-komentar 1

Kamu harus login untuk memposting komentar. Saya belum mempunyai account, daftar sekarang!
Rating kamu: 0
tidak ada rating